Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.stooy.cz, společnost Číča v kleci s.r.o. se sídlem V Horkách 1432/22, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 07134011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295167 (dále jen „správce“) uchovává a zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování V Horkách 1432/22, Nusle, 140 00 Praha 4, e-mail ahoj@stooy.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečena proti zneužití. Tato data uchováváme na serverech renomované společnosti, takže by nemělo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou. Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu, jsou důvěrné a neposkytneme je třetím stranám mimo níže zmíněné zpracovatele. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky, případně k vlastním marketingovým aktivitám.

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou společnosti a jiné osoby podílející se na realizaci plateb, dodání zboží a dalších úkonech spojených s plněním kupní smlouvy:

 • IT & WP HOST s.r.o., CZ06001637
 • WP Hosting s.r.o., CZ08555192
 • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
 • ThePay.cz, s.r.o., CZ28135261
 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Zásilkovna s.r.o., CZ28408306

Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, telefonu nebo jiném zařízení, přes které navštěvujete naše stránky a jsou používány ve vašem prohlížeči. Naše stránky používají tzv. cookies, aby se zajistila základní funkčnost e-shopu (například aby vám zůstávalo zboží v košíku nebo abyste zůstali přihlášeni) a také aby naše nabídka byla pro vás relevantní a zajímavá. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle cookies vás však nedokážeme nijak identifikovat.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá ve výchozím nastavení, můžete je ale pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že za podmínek stanovených v nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás přenesení těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

V Praze dne 21. 11. 2020